DT 350 AB Extra CEVOLUTION Stora diamantkapskivor för Asfalt, Betong

Lämplig för våt och torr användning Lutande skyddssegment detaljerad vy Lutande skyddssegment Ingen underskärningseffekt 12 mm Segmenthöjd Lasersvetsad
Egenskaper
Klass Extra
Segmentering Med gles tandning
Utförande Lasersvetsad
Aggressivitet
Brukstid
material
Asfalt
Betong
Användningsområden
Anläggning av trädgårdar och landskap
Anläggningsbyggnad
Byggmarknader
Rörläggare
Vägbyggnad

Diamantkapskiva DT 350 AB Extra CEVOLUTION för många olika användningsområden

Diamantkapskivan DT 350 AB Extra CEVOLUTION övertygar vid användning på asfalt och betong . Genom användning av keramiska korn i slipsegmentet ökas produktens brukstid ännu tydligare. DT 350 AB extra CEVOLUTION utmärker sig genom användningsmöjligheternas mångsidighet. Kombiprodukten består av

  • lasersvetsade blocksegment,
  • turbosegment samt
  • lutande skyddssegment och lämpar sig därför för alla reparationsarbeten i asfalt, betong och andra byggmaterial. Den tillförlitliga diamantkapskivan kan sättas in på bensinkapmaskinen, fogskäraren 10 kW och liknande maskiner.

Keramiskt korn i en diamantkapskiva?

Vad som i början låter ovanligt, är för Klingspors utvecklingspersonal vägen till en förbättrad brukstid och därmed en längre användningstid för kunden. Med sina särskilda fysikaliska egenskaper, såsom hög hårdhet och god integration sörjer det speciella keramiska kornet i blandningen för mera stabilitet och mindre kraftigt slitage på abrasiva material som t ex asfalt. Samtidigt stödjer det diamanternas skärverkan. Därmed är DT 350 AB den första diamantkapskivan, som får den omtyckta CEVOLUTION-sigeln. CEVOLUTION står här, som hos andra slipmedel i Klingspors sortiment, för en tydligt märkbar produktförbättring. Produkter med CEVOLUTION-logon innehåller keramiskt slipkorn och är optimerade för sitt respektive användningsändamål. Kapskivan i kvalitetskategorin ”extra“ utmärker sig genom sitt aggressiva slip- och kapbeteende samt en lång brukstid. Därmed garanterar den för optimala arbetsresultat under hela användningstiden. Med denna kvalitetsnivå är kapskivan det rätta valet för professionella krav på kapskivor, som inte gäller för kontinuerlig användning.

Diamantkapskiva för ett brett användningsspektrum

Med användningsmöjligheterna för bearbetning av asfalt, betong och liknande byggmaterial erbjuder diamantkapskivan DT 350 AB extra CEVOLUTION ett brett användningsspektrum vid vägbyggnad, hus- och anläggningsbyggnad samt på byggmarknader. Den är speciellt utvecklad för användning på asfalt och betong.

Arbetssäkerhet – en viktig aspekt vid arbetet med kapskivor

Eftersom det just vid arbetet med slip- och kapskivor finns risk för olycksfall, som inte får underskattas. Därför är det viktigt att vara uppmärksam på att diamantkapskivan används korrekt. Alla viktiga uppgifter - såsom maximalt varvtal, arbetets maximala hastighet och användningsområdet - finns angivna på kapskivans etikett. Före användningen bör varje kapskivas skick noggrant beaktas. Endast oskadade och korrekt lagrade kapskivor garanterar för den nödvändiga arbetssäkerheten.

Alla priser gäller plus lagstadgad moms och uteslutande för kommersiella kunder.