CS 570 Fiberrondeller för Rostfritt stål, Aluminium

Egenskaper
Bindning Bakelit
Kornart Zirkonkorund
Spridningsart Tät
material
Rostfritt stål
Aluminium
NE-metaller
Användningsområden
Industri för bearbetning av rostfritt stål
Fördelar: Självvässande effekt - Hög aggresssivitet, speciellt för rostfritt stål - Prestationsstegring genom sval slipning - Ingen missfärgning genom multibindning - Särskilt lämpligt för bearbetning av aluminium

Alla priser gäller plus lagstadgad moms och uteslutande för kommersiella kunder.