SKB 100 Kreeb sisalkordellborste typ SKB

Alla priser gäller plus lagstadgad moms och uteslutande för kommersiella kunder.