SPP 100 Kreeb polerskiva typ SPP

Fördelar: luftkylning, kylskiva, vikskiva, tyg, matningsskiva, polerskiva

Alla priser gäller plus lagstadgad moms och uteslutande för kommersiella kunder.