M42 K XPO Bandsågblad Bimetall M42 Kombi X-positiv för Stål

material
Stål
Fördelar: Till stålsorter upp till 40 HRc - Till sågning av större ämnen - Stor spånkapacitet - Ekstra positiv variabel tanddelning - Lång livslängd

Alla priser gäller plus lagstadgad moms och uteslutande för kommersiella kunder.