RS 902 WQ Special CV tigersågblad, tvärsnitt, skränk för Barrträd, Strukturellt trä, grönt trä, Brännved

Vario-tandning Snabbt snitt
Egenskaper
Klass Special
material
Barrträd
Strukturellt trä
grönt trä
Brännved
Användningsområden
Montörer
Rivningsföretag
Trä hantverk
Underhåll
Fördelar: Långt sågblad med speciell, grov tandning - Särskilt lämpligt för mjukt trä, färskt trä och ved - Mycket snabba snitt - Ingen fastklämning i tjockare grena och träbitar

Alla priser gäller plus lagstadgad moms och uteslutande för kommersiella kunder.