AN 400 Slipnät Klingnet för Färg, Lack, Spackel, Gel-Coats, Gips, Gipsskiveväggar, Kompositmaterial, Trä, Trämaterial

Egenskaper
Bindning Bakelit
Kornart Korund
Underlägg Skumplast-galler
material
Färg
Lack
Spackel
Gel-Coats
Gips
Gipsskiveväggar
Kompositmaterial
Trä
Trämaterial
Användningsområden
Bilindustri
Båt- och skeppsbyggnad
Lackeringsverkstäder
Torrkonstruktioner
Träbearbetningsindustri
vindkraftindustri
Fördelar: Effektiv borttagning av damm över hela ytan tack vare öppen gallerstruktur - Dammfri slipning ger längre brukstider för slipmedlet - Samtidigt bättre arbetsskydd genom ringa dammbildning på arbetsplatsen - Är inte beroende av befintliga hålsystem för utsugning - Vattenfast
Korningsområde
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Återställ alla filter
Diameter/mm Korn Stansform
225
Diameter
80
Korn
galler
galler
Full rutnätsstruktur
Stansform
225
Diameter
180
Korn
galler
galler
Full rutnätsstruktur
Stansform
225
Diameter
120
Korn
galler
galler
Full rutnätsstruktur
Stansform
225
Diameter
150
Korn
galler
galler
Full rutnätsstruktur
Stansform
225
Diameter
100
Korn
galler
galler
Full rutnätsstruktur
Stansform
150
Diameter
320
Korn
galler
galler
Full rutnätsstruktur
Stansform
150
Diameter
400
Korn
galler
galler
Full rutnätsstruktur
Stansform
225
Diameter
240
Korn
galler
galler
Full rutnätsstruktur
Stansform
225
Diameter
320
Korn
galler
galler
Full rutnätsstruktur
Stansform
225
Diameter
400
Korn
galler
galler
Full rutnätsstruktur
Stansform
150
Diameter
180
Korn
galler
galler
Full rutnätsstruktur
Stansform
150
Diameter
150
Korn
galler
galler
Full rutnätsstruktur
Stansform
150
Diameter
120
Korn
galler
galler
Full rutnätsstruktur
Stansform
150
Diameter
80
Korn
galler
galler
Full rutnätsstruktur
Stansform
150
Diameter
100
Korn
galler
galler
Full rutnätsstruktur
Stansform
150
Diameter
240
Korn
galler
galler
Full rutnätsstruktur
Stansform
125
Diameter
80
Korn
galler
galler
Full rutnätsstruktur
Stansform
125
Diameter
100
Korn
galler
galler
Full rutnätsstruktur
Stansform
125
Diameter
120
Korn
galler
galler
Full rutnätsstruktur
Stansform
125
Diameter
150
Korn
galler
galler
Full rutnätsstruktur
Stansform
125
Diameter
400
Korn
galler
galler
Full rutnätsstruktur
Stansform
125
Diameter
320
Korn
galler
galler
Full rutnätsstruktur
Stansform
125
Diameter
240
Korn
galler
galler
Full rutnätsstruktur
Stansform
125
Diameter
180
Korn
galler
galler
Full rutnätsstruktur
Stansform
406
Diameter
220
Korn
galler
galler
Full rutnätsstruktur
Stansform
406
Diameter
180
Korn
galler
galler
Full rutnätsstruktur
Stansform
406
Diameter
150
Korn
galler
galler
Full rutnätsstruktur
Stansform
406
Diameter
120
Korn
galler
galler
Full rutnätsstruktur
Stansform
406
Diameter
100
Korn
galler
galler
Full rutnätsstruktur
Stansform
406
Diameter
80
Korn
galler
galler
Full rutnätsstruktur
Stansform
430
Diameter
220
Korn
galler
galler
Full rutnätsstruktur
Stansform
430
Diameter
180
Korn
galler
galler
Full rutnätsstruktur
Stansform
430
Diameter
150
Korn
galler
galler
Full rutnätsstruktur
Stansform
430
Diameter
120
Korn
galler
galler
Full rutnätsstruktur
Stansform
430
Diameter
100
Korn
galler
galler
Full rutnätsstruktur
Stansform
430
Diameter
80
Korn
galler
galler
Full rutnätsstruktur
Stansform

Alla priser gäller plus lagstadgad moms och uteslutande för kommersiella kunder.