CS 409 Y Slipband väv för Rostfritt stål

Egenskaper
Bindning Bakelit
Kornart Zirkonkorund
Spridningsart Tät
Underlägg Y-Polyester
material
Rostfritt stål
NE-metaller
Användningsområden
Industri för bearbetning av rostfritt stål
Stålkonstruktion
Fördelar: Aggressiv slipfunktion - Sval slipning och ökad slipprestation vid bearbetning av rostfritt stål och höglegerat stål tack vare extra multibindning - Uppnår också vid slipning av icke-järnmetaller mycket långa brukstider

Alla priser gäller plus lagstadgad moms och uteslutande för kommersiella kunder.