CS 411 X Slipband väv för Rostfritt stål, Stål, Universalmetall

Egenskaper
Bindning Bakelit
Kornart Zirkonkorund
Spridningsart Tät
Underlägg X-Bomull
material
Rostfritt stål
Stål
Universalmetall
Användningsområden
Industri för bearbetning av rostfritt stål
Metallkonstruktion
Fördelar: Hög aggressivitet och slipprestation vid grovslipning av normalstål och rostfritt stål - Mycket mångsidig användning inom alla områden för metallbearbetning
Korningsområde
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Återställ alla filter
Bredd/mm Längd/mm Korn Bandskarvform Slipmaterial typ
110
Bredd
1 100
Längd
60
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
70
Bredd
4 020
Längd
60
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
100
Bredd
2 000
Längd
80
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
150
Bredd
2 000
Längd
120
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
50
Bredd
2 000
Längd
120
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
75
Bredd
2 000
Längd
120
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
50
Bredd
2 000
Längd
36
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
75
Bredd
2 500
Längd
36
Korn
F1 Limmad med överlappning
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
100
Bredd
2 000
Längd
36
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
150
Bredd
2 000
Längd
36
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
50
Bredd
2 000
Längd
40
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
150
Bredd
2 000
Längd
40
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
50
Bredd
2 000
Längd
80
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
75
Bredd
2 000
Längd
80
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
150
Bredd
2 000
Längd
80
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
50
Bredd
1 000
Längd
80
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
50
Bredd
1 000
Längd
120
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
100
Bredd
915
Längd
60
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
50
Bredd
800
Längd
120
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
200
Bredd
750
Längd
60
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
200
Bredd
750
Längd
80
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
200
Bredd
750
Längd
120
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
200
Bredd
750
Längd
24
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
200
Bredd
750
Längd
36
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
50
Bredd
1 220
Längd
40
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
75
Bredd
2 500
Längd
40
Korn
F1 Limmad med överlappning
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
100
Bredd
1 000
Längd
60
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
50
Bredd
520
Längd
80
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
100
Bredd
1 500
Längd
80
Korn
F1 Limmad med överlappning
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
50
Bredd
520
Längd
120
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
50
Bredd
1 220
Längd
120
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
38
Bredd
2 750
Längd
36
Korn
F1 Limmad med överlappning
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
75
Bredd
2 250
Längd
36
Korn
F1 Limmad med överlappning
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
100
Bredd
1 220
Längd
36
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
150
Bredd
2 500
Längd
36
Korn
F1 Limmad med överlappning
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
150
Bredd
2 250
Längd
36
Korn
F1 Limmad med överlappning
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
250
Bredd
750
Längd
36
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
50
Bredd
1 600
Längd
40
Korn
F1 Limmad med överlappning
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
50
Bredd
800
Längd
40
Korn
F1 Limmad med överlappning
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
50
Bredd
686
Längd
40
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
50
Bredd
864
Längd
40
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
50
Bredd
2 500
Längd
40
Korn
F1 Limmad med överlappning
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
75
Bredd
2 250
Längd
40
Korn
F1 Limmad med överlappning
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
75
Bredd
3 000
Längd
40
Korn
F1 Limmad med överlappning
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
100
Bredd
1 000
Längd
40
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
100
Bredd
2 000
Längd
40
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
100
Bredd
1 220
Längd
40
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
150
Bredd
2 500
Längd
40
Korn
F1 Limmad med överlappning
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
50
Bredd
3 500
Längd
50
Korn
F1 Limmad med överlappning
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
75
Bredd
2 000
Längd
50
Korn
F1 Limmad med överlappning
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
75
Bredd
2 500
Längd
50
Korn
F1 Limmad med överlappning
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
75
Bredd
1 000
Längd
50
Korn
F1 Limmad med överlappning
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
100
Bredd
3 500
Längd
50
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
150
Bredd
2 250
Längd
50
Korn
F1 Limmad med överlappning
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
35
Bredd
1 770
Längd
60
Korn
F1 Limmad med överlappning
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
38
Bredd
2 750
Längd
60
Korn
F1 Limmad med överlappning
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
40
Bredd
760
Längd
60
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
50
Bredd
630
Längd
60
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
50
Bredd
620
Längd
60
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
50
Bredd
1 600
Längd
60
Korn
F1 Limmad med överlappning
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
50
Bredd
800
Längd
60
Korn
F1 Limmad med överlappning
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
50
Bredd
1 275
Längd
60
Korn
F1 Limmad med överlappning
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
50
Bredd
690
Längd
60
Korn
F1 Limmad med överlappning
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
60
Bredd
1 070
Längd
60
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
75
Bredd
1 000
Längd
60
Korn
F1 Limmad med överlappning
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
75
Bredd
2 500
Längd
60
Korn
F1 Limmad med överlappning
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
75
Bredd
2 250
Längd
60
Korn
F1 Limmad med överlappning
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
75
Bredd
1 300
Längd
60
Korn
F1 Limmad med överlappning
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
75
Bredd
2 700
Längd
60
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
100
Bredd
1 600
Längd
60
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
100
Bredd
2 000
Längd
60
Korn
F1 Limmad med överlappning
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
100
Bredd
280
Längd
60
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
100
Bredd
1 220
Längd
60
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
100
Bredd
2 500
Längd
60
Korn
F1 Limmad med överlappning
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
120
Bredd
1 000
Längd
60
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
150
Bredd
2 500
Längd
60
Korn
F1 Limmad med överlappning
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
150
Bredd
2 250
Längd
60
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
250
Bredd
750
Längd
60
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
300
Bredd
1 900
Längd
60
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
35
Bredd
1 770
Längd
80
Korn
F1 Limmad med överlappning
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
40
Bredd
760
Längd
80
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
50
Bredd
620
Längd
80
Korn
F1 Limmad med överlappning
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
50
Bredd
800
Längd
80
Korn
F1 Limmad med överlappning
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
50
Bredd
1 600
Längd
80
Korn
F1 Limmad med överlappning
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
50
Bredd
1 200
Längd
80
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
50
Bredd
800
Längd
80
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
60
Bredd
1 080
Längd
80
Korn
F1 Limmad med överlappning
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
70
Bredd
1 540
Längd
80
Korn
F1 Limmad med överlappning
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
75
Bredd
1 000
Längd
80
Korn
F1 Limmad med överlappning
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
75
Bredd
2 250
Längd
80
Korn
F1 Limmad med överlappning
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
75
Bredd
3 000
Längd
80
Korn
F1 Limmad med överlappning
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
75
Bredd
2 700
Längd
80
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
90
Bredd
393
Längd
80
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
100
Bredd
915
Längd
80
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
100
Bredd
1 000
Längd
80
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
100
Bredd
2 500
Längd
80
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
100
Bredd
1 220
Längd
80
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
150
Bredd
2 250
Längd
80
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
150
Bredd
1 480
Längd
80
Korn
F1 Limmad med överlappning
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
40
Bredd
2 000
Längd
120
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
50
Bredd
686
Längd
120
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
50
Bredd
620
Längd
120
Korn
F1 Limmad med överlappning
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
50
Bredd
1 600
Längd
120
Korn
F1 Limmad med överlappning
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
60
Bredd
260
Längd
120
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
75
Bredd
1 000
Längd
120
Korn
F1 Limmad med överlappning
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
75
Bredd
2 250
Längd
120
Korn
F1 Limmad med överlappning
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
90
Bredd
393
Längd
120
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
100
Bredd
2 500
Längd
120
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
100
Bredd
1 220
Längd
120
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
100
Bredd
2 000
Längd
120
Korn
F1 Limmad med överlappning
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
100
Bredd
4 000
Längd
120
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
150
Bredd
1 210
Längd
120
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
160
Bredd
1 450
Längd
120
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
50
Bredd
1 020
Längd
60
Korn
F1 Limmad med överlappning
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
50
Bredd
686
Längd
80
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
100
Bredd
1 600
Längd
50
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
100
Bredd
915
Längd
120
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
150
Bredd
1 220
Längd
50
Korn
F1 Limmad med överlappning
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
152
Bredd
1 214
Längd
60
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
152
Bredd
1 214
Längd
80
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
50
Bredd
1 000
Längd
40
Korn
F1 Limmad med överlappning
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
50
Bredd
1 000
Längd
60
Korn
F1 Limmad med överlappning
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
150
Bredd
1 220
Längd
40
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
70
Bredd
3 130
Längd
60
Korn
F2 Limmad med överlappning
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
150
Bredd
1 300
Längd
80
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
65
Bredd
1 000
Längd
120
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
50
Bredd
1 020
Längd
40
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
50
Bredd
686
Längd
60
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
125
Bredd
2 500
Längd
60
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
100
Bredd
1 660
Längd
80
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
90
Bredd
400
Längd
80
Korn
F1 Limmad med överlappning
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
90
Bredd
400
Längd
40
Korn
F1 Limmad med överlappning
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
90
Bredd
400
Längd
60
Korn
F1 Limmad med överlappning
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
150
Bredd
6 850
Längd
80
Korn
F2 Limmad med överlappning
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
120
Bredd
1 000
Längd
40
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
65
Bredd
910
Längd
80
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
50
Bredd
2 300
Längd
40
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
50
Bredd
1 200
Längd
60
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
50
Bredd
1 200
Längd
120
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
50
Bredd
1 220
Längd
60
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
150
Bredd
1 225
Längd
60
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
250
Bredd
750
Längd
120
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
250
Bredd
750
Längd
80
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
250
Bredd
750
Längd
60
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
250
Bredd
750
Längd
40
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
250
Bredd
750
Längd
36
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
100
Bredd
1 000
Längd
120
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
75
Bredd
2 000
Längd
24
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
75
Bredd
2 000
Längd
36
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
75
Bredd
2 000
Längd
40
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
75
Bredd
2 000
Längd
60
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
50
Bredd
2 000
Längd
60
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
150
Bredd
2 000
Längd
60
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
13
Bredd
863
Längd
60
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
13
Bredd
863
Längd
80
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
25
Bredd
1 000
Längd
120
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
25
Bredd
1 524
Längd
60
Korn
F1 Limmad med överlappning
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
100
Bredd
1 670
Längd
120
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
50
Bredd
1 280
Längd
80
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
100
Bredd
1 670
Längd
80
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ
100
Bredd
1 250
Längd
80
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 411 X
Slipmaterial typ

Alla priser gäller plus lagstadgad moms och uteslutande för kommersiella kunder.