CS 416 Y Slipband väv för Rostfritt stål, Syntetmaterial

Egenskaper
Bindning Bakelit
Kornart Zirkonkorund
Spridningsart Halvöppen
Underlägg Y-Polyester
material
Rostfritt stål
Syntetmaterial
NE-metaller
Användningsområden
Gjuterier
Mur- och fasadbygge
Tillverkning av apparater och behållare
Tillverkning av räcken
Fördelar: Mycket hög aggressivitet och slipprestation - Uppnår också vid bearbetning av lätt igensatta material långa brukstider
Korningsområde
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Återställ alla filter
Bredd/mm Längd/mm Korn Bandskarvform Slipmaterial typ
30
Bredd
800
Längd
120
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 416 Y
Slipmaterial typ
350
Bredd
1 300
Längd
100
Korn
F7G Sinusskarv
Bandskarvform
CS 416 Y
Slipmaterial typ
350
Bredd
1 300
Längd
60
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 416 Y
Slipmaterial typ
350
Bredd
1 300
Längd
80
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 416 Y
Slipmaterial typ
350
Bredd
1 300
Längd
100
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 416 Y
Slipmaterial typ
40
Bredd
1 650
Längd
24
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 416 Y
Slipmaterial typ
75
Bredd
1 650
Längd
24
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 416 Y
Slipmaterial typ
100
Bredd
1 480
Längd
24
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 416 Y
Slipmaterial typ
100
Bredd
1 600
Längd
24
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 416 Y
Slipmaterial typ
150
Bredd
2 000
Längd
24
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 416 Y
Slipmaterial typ
50
Bredd
450
Längd
36
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 416 Y
Slipmaterial typ
150
Bredd
2 500
Längd
60
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 416 Y
Slipmaterial typ
200
Bredd
3 450
Längd
80
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 416 Y
Slipmaterial typ
80
Bredd
380
Längd
100
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 416 Y
Slipmaterial typ
80
Bredd
380
Längd
80
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 416 Y
Slipmaterial typ
100
Bredd
3 500
Längd
24
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 416 Y
Slipmaterial typ
70
Bredd
3 115
Längd
24
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 416 Y
Slipmaterial typ
50
Bredd
2 000
Längd
24
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 416 Y
Slipmaterial typ
100
Bredd
2 000
Längd
80
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 416 Y
Slipmaterial typ
100
Bredd
2 000
Längd
60
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 416 Y
Slipmaterial typ
100
Bredd
2 000
Längd
40
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 416 Y
Slipmaterial typ
100
Bredd
2 000
Längd
24
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 416 Y
Slipmaterial typ
100
Bredd
3 500
Längd
40
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 416 Y
Slipmaterial typ
100
Bredd
3 500
Längd
60
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 416 Y
Slipmaterial typ
100
Bredd
3 500
Längd
80
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 416 Y
Slipmaterial typ
100
Bredd
3 500
Längd
120
Korn
F4G Stötskarv
Bandskarvform
CS 416 Y
Slipmaterial typ

Alla priser gäller plus lagstadgad moms och uteslutande för kommersiella kunder.