CS 416 Y Slipband väv för Rostfritt stål, Syntetmaterial

Egenskaper
Bindning Bakelit
Kornart Zirkonkorund
Spridningsart Halvöppen
Underlägg Y-Polyester
material
Rostfritt stål
Syntetmaterial
NE-metaller
Användningsområden
Gjuterier
Mur- och fasadbygge
Tillverkning av apparater och behållare
Tillverkning av räcken
Fördelar: Mycket hög aggressivitet och slipprestation - Uppnår också vid bearbetning av lätt igensatta material långa brukstider

Alla priser gäller plus lagstadgad moms och uteslutande för kommersiella kunder.