PS 20 FW Slipband papper för Aluminium, NE-metaller, Kompositmaterial

Egenskaper
Bindning Bakelit
Kornart Korund
Spridningsart Tät
Underlägg F-Papper
material
Aluminium
NE-metaller
Kompositmaterial
Fördelar: Specialprodukt med förbättrat igensättningsbeteende och tydligt längre brukstid genom extra stearatbeläggning - Speciellt för slipning av aluminium och icke-järnmetaller

Alla priser gäller plus lagstadgad moms och uteslutande för kommersiella kunder.