PS 29 F ACT Slipband papper för Trä

Egenskaper
Bindning Bakelit
Kornart Korund
Spridningsart Öppen
Underlägg F-Papper
material
Trä
Användningsområden
Fönster- och dörrkonstruktion
Hantverksföretag
Möbelindustri
Träbearbetningsindustri
Fördelar: Högvärdig universal-slipband för bearbetning av trä i allmänhet, i synnerhet mjukt trä - Reducerad igensättning, längre brukstid tack vare ACT-recept och antistatisk utrustning
Korningsområde
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Återställ alla filter
Bredd/mm Längd/mm Korn Bandskarvform Slipmaterial typ
120
Bredd
4 900
Längd
120
Korn
F2 Limmad med överlappning
Bandskarvform
PS 29 F
Slipmaterial typ
300
Bredd
15 500
Längd
80
Korn
F1 Limmad med överlappning
Bandskarvform
PS 29 F
Slipmaterial typ
150
Bredd
2 000
Längd
80
Korn
F5 Limmad med överlappning
Bandskarvform
PS 29 F
Slipmaterial typ
150
Bredd
2 000
Längd
120
Korn
F5 Limmad med överlappning
Bandskarvform
PS 29 F
Slipmaterial typ
150
Bredd
2 170
Längd
80
Korn
F5 Limmad med överlappning
Bandskarvform
PS 29 F
Slipmaterial typ
150
Bredd
2 250
Längd
80
Korn
F5 Limmad med överlappning
Bandskarvform
PS 29 F
Slipmaterial typ
150
Bredd
2 600
Längd
100
Korn
F5 Limmad med överlappning
Bandskarvform
PS 29 F
Slipmaterial typ
150
Bredd
6 880
Längd
80
Korn
F2 Limmad med överlappning
Bandskarvform
PS 29 F
Slipmaterial typ
150
Bredd
7 800
Längd
80
Korn
F2 Limmad med överlappning
Bandskarvform
PS 29 F
Slipmaterial typ
200
Bredd
3 000
Längd
80
Korn
F5 Limmad med överlappning
Bandskarvform
PS 29 F
Slipmaterial typ
200
Bredd
3 000
Längd
120
Korn
F5 Limmad med överlappning
Bandskarvform
PS 29 F
Slipmaterial typ
100
Bredd
2 000
Längd
120
Korn
F2 Limmad med överlappning
Bandskarvform
PS 29 F
Slipmaterial typ
150
Bredd
6 120
Längd
150
Korn
F2 Limmad med överlappning
Bandskarvform
PS 29 F
Slipmaterial typ
100
Bredd
2 000
Längd
180
Korn
F2 Limmad med överlappning
Bandskarvform
PS 29 F
Slipmaterial typ
150
Bredd
2 600
Längd
220
Korn
F5 Limmad med överlappning
Bandskarvform
PS 29 F
Slipmaterial typ
100
Bredd
2 000
Längd
240
Korn
F2 Limmad med överlappning
Bandskarvform
PS 29 F
Slipmaterial typ
100
Bredd
2 000
Längd
280
Korn
F2 Limmad med överlappning
Bandskarvform
PS 29 F
Slipmaterial typ
150
Bredd
2 600
Längd
400
Korn
F5 Limmad med överlappning
Bandskarvform
PS 29 F
Slipmaterial typ
150
Bredd
2 620
Längd
40
Korn
F5 Limmad med överlappning
Bandskarvform
PS 29 F
Slipmaterial typ
100
Bredd
3 000
Längd
60
Korn
F2 Limmad med överlappning
Bandskarvform
PS 29 F
Slipmaterial typ
150
Bredd
2 515
Längd
60
Korn
F5 Limmad med överlappning
Bandskarvform
PS 29 F
Slipmaterial typ
150
Bredd
2 280
Längd
60
Korn
F2 Limmad med överlappning
Bandskarvform
PS 29 F
Slipmaterial typ
150
Bredd
2 580
Längd
80
Korn
F5 Limmad med överlappning
Bandskarvform
PS 29 F
Slipmaterial typ
150
Bredd
2 515
Längd
80
Korn
F5 Limmad med överlappning
Bandskarvform
PS 29 F
Slipmaterial typ
150
Bredd
2 280
Längd
80
Korn
F2 Limmad med överlappning
Bandskarvform
PS 29 F
Slipmaterial typ
200
Bredd
2 470
Längd
80
Korn
F2 Limmad med överlappning
Bandskarvform
PS 29 F
Slipmaterial typ
150
Bredd
2 515
Längd
120
Korn
F5 Limmad med överlappning
Bandskarvform
PS 29 F
Slipmaterial typ
125
Bredd
6 250
Längd
100
Korn
F2 Limmad med överlappning
Bandskarvform
PS 29 F
Slipmaterial typ
150
Bredd
4 500
Längd
40
Korn
F2 Limmad med överlappning
Bandskarvform
PS 29 F
Slipmaterial typ
120
Bredd
4 900
Längd
80
Korn
F5 Limmad med överlappning
Bandskarvform
PS 29 F
Slipmaterial typ
150
Bredd
2 000
Längd
180
Korn
F5 Limmad med överlappning
Bandskarvform
PS 29 F
Slipmaterial typ
175
Bredd
5 910
Längd
40
Korn
F1 Limmad med överlappning
Bandskarvform
PS 29 F
Slipmaterial typ
150
Bredd
6 250
Längd
240
Korn
F1 Limmad med överlappning
Bandskarvform
PS 29 F
Slipmaterial typ
150
Bredd
6 250
Längd
180
Korn
F1 Limmad med överlappning
Bandskarvform
PS 29 F
Slipmaterial typ
150
Bredd
6 250
Längd
120
Korn
F1 Limmad med överlappning
Bandskarvform
PS 29 F
Slipmaterial typ
150
Bredd
6 250
Längd
80
Korn
F1 Limmad med överlappning
Bandskarvform
PS 29 F
Slipmaterial typ
175
Bredd
5 910
Längd
120
Korn
F1 Limmad med överlappning
Bandskarvform
PS 29 F
Slipmaterial typ
150
Bredd
5 100
Längd
500
Korn
F1 Limmad med överlappning
Bandskarvform
PS 29 F
Slipmaterial typ
150
Bredd
5 100
Längd
400
Korn
F1 Limmad med överlappning
Bandskarvform
PS 29 F
Slipmaterial typ
150
Bredd
5 100
Längd
320
Korn
F1 Limmad med överlappning
Bandskarvform
PS 29 F
Slipmaterial typ
150
Bredd
5 100
Längd
220
Korn
F1 Limmad med överlappning
Bandskarvform
PS 29 F
Slipmaterial typ
150
Bredd
5 100
Längd
180
Korn
F1 Limmad med överlappning
Bandskarvform
PS 29 F
Slipmaterial typ
150
Bredd
5 100
Längd
150
Korn
F1 Limmad med överlappning
Bandskarvform
PS 29 F
Slipmaterial typ
150
Bredd
5 100
Längd
120
Korn
F1 Limmad med överlappning
Bandskarvform
PS 29 F
Slipmaterial typ
150
Bredd
5 100
Längd
100
Korn
F1 Limmad med överlappning
Bandskarvform
PS 29 F
Slipmaterial typ
150
Bredd
5 100
Längd
80
Korn
F1 Limmad med överlappning
Bandskarvform
PS 29 F
Slipmaterial typ
150
Bredd
5 100
Längd
60
Korn
F1 Limmad med överlappning
Bandskarvform
PS 29 F
Slipmaterial typ
150
Bredd
5 100
Längd
40
Korn
F1 Limmad med överlappning
Bandskarvform
PS 29 F
Slipmaterial typ
150
Bredd
2 580
Längd
100
Korn
F5 Limmad med överlappning
Bandskarvform
PS 29 F
Slipmaterial typ
150
Bredd
6 520
Längd
100
Korn
F5 Limmad med överlappning
Bandskarvform
PS 29 F
Slipmaterial typ
150
Bredd
6 700
Längd
80
Korn
F1 Limmad med överlappning
Bandskarvform
PS 29 F
Slipmaterial typ
150
Bredd
3 500
Längd
80
Korn
F2 Limmad med överlappning
Bandskarvform
PS 29 F
Slipmaterial typ
125
Bredd
7 200
Längd
80
Korn
F2 Limmad med överlappning
Bandskarvform
PS 29 F
Slipmaterial typ

Alla priser gäller plus lagstadgad moms och uteslutande för kommersiella kunder.

Alternativa produkter