PS 33 B SB-förpackning Slippapper för Färg, Lack, Spackel, Trä

Egenskaper
Bindning Bakelit
Kornart Korund
Spridningsart Halvöppen
Underlägg B-Papper
material
Färg
Lack
Spackel
Trä
Syntetmaterial
Användningsområden
Bilindustri
Flygplansbygge
Hantverksföretag
Träbearbetningsindustri
vindkraftindustri
Fördelar: Mycket hög avverkningskapacitet - Ringa igensättning genom slipaktiva substanser - Förlängd brukstid - God rivhållfasthet vid hög flexibilitet

Alla priser gäller plus lagstadgad moms och uteslutande för kommersiella kunder.