QRC 409 Quickdisc för Rostfritt stål, Universalmetall

Egenskaper
Bindning Bakelit
Kornart Zirkonkorund
Spridningsart Tät
material
Rostfritt stål
Universalmetall
Fördelar: Hög avverkningskapacitet på rostfritt stål - Sval slipning vid bearbetning av rostfritt stål genom multibindning - Ringa igensättning på aluminium

Alla priser gäller plus lagstadgad moms och uteslutande för kommersiella kunder.

Alternativa produkter

sval slipning
QRC 910
Quickdisc