Diamantverktyg

Fördelarna i ett svep

Användningsområden

 • Golvplattor
 • Natursten
 • Granit
 • Skiffer
 • Klinker
 • Betong
 • Trottoarplattor
 • Gasbetong
 • Taktegel / lera
 • Murverk / tegel
 • Kalksandsten
 • Chamott
 • Eldfast sten
 • Flytspackel
 • Asfalt
 • Epoxibeläggningar