Avgradningsborste

Fördelar

Används vid avgradning av rör, profiler och stänger