Bandsågblad Bimetall M42 Massiv Extra

Fördelar

Till stålsorter upp till 40 HRc. Specialutvecklat sågblad för massiva ämnen. Välj tandtyp efter stålkvalitet

Maskiner