Bredband papper PS 21 F zirkonkorund

Fördelar

Tät beläggning, stabilt underlag och självslipande zirkonkorund ger längre livslängd. Hög slipeffekt, speciellt för rostfria stålytor.

Användningsområde

Metaller

Rostfritt stål

Stål

Egenskaper

Binding:

Bakelit

Beläggning:

Tät

Korntyp:

Zirkonkorund

Underlag:

F-Papper

Maskiner