Bredband papper PS 22 ACT aluminiumoxid

Fördelar

Tät beläggning ger högre avverkningsförmåga och homogen slipbild vid hårda träslag som t.ex. ek och bok.

Användningsområde

Icke järnhaltig metall

Metaller

Färg / Lack / Kitt

Plast

Trä

Egenskaper

Beläggning:

Tät

Binding:

Bakelit

Korntyp:

Korund

Underlag:

F-Papper

Maskiner