Bredband papper PS 22 ACT aluminiumoxid

Fördelar

Tät beläggning ger högre avverkningsförmåga och homogen slipbild vid hårda träslag, t.ex. ek, bok

Användningsområde

Ejjärnhaltig metall

Måla / lack / putty

Plast

Metaller

Trä

Egenskaper

Binding:

Bakelit

Korntyp:

Korund

Beläggning:

Tät

Underlag:

F-Papper

Maskiner