Bredband papper PS 61 aluoxid keramisk

Fördelar

Tät beläggning, stabilt underlag och kontinuerligt självslipande keramikkorn. Perfekt slipband för användare med mycket höga krav på livslängd, avverkning och processäkerhet vid bearbetning av rostfria stålytor.

Användningsområde

Rostfritt stål

Stål

Trä

Maskiner