Fiberrondell CS 570 zirkon multibindning

Fördelar

Kvalitetsskiva med hög avverkningsförmåga och lång livslängd tack vare multibinding vid rostfritt stål och höglegerat stål, låg sliptemperatur, i synnerhet vid ytslipning

Användningsområde

Ejjärnhaltig metall

Rostfritt stål

Aluminium

Egenskaper

Beläggning:

Tät

Binding:

Bakelit

Korntyp:

Zirkonkorund

Maskiner