Kapskiva A 560 AC

Fördelar

Fri från järn, svavel och klor. Optimerade kap egenskaper med korta kaptider och låg värmeutveckling. Alla batteridrivna (ACCU) vinkelslipar

Användningsområde

Stål

Rostfritt stål

Ejjärnhaltig metall

Maskiner