Kapskiva A 560 AC

Fördelar

Fri från järn, svavel och klor. Optimerade kapegenskaper med korta kaptider och låg värmeutveckling. Alla batteridrivna (ACCU) vinkelslipar.

Användningsområde

Stål

Rostfritt stål

Icke järnhaltig metall

Maskiner