KLINGSPOR slipark väv KL 385 JF aluminiumoxid

Användningsområde

Metaller

Trä

Rostfritt stål

Icke järnhaltig metall

Egenskaper

Binding:

Bakelit

Korntyp:

Korund

Beläggning:

Tät

Underlag:

JF-Bomull

Maskiner