kombi-slipstift på skaft

Fördelar

Används vid finbearbetning av ytor.