Lapport handsten kisel

Fördelar

Avgradning/skärpning av vertyg.