MAC-mopp MM 650 aluminiumoxid

Fördelar

Lamellsliphjul med hål och mycket flexibla lameller slitsade på längden, speciellt för bearbetning av kraftigt profilerade detaljer på handmaskiner och stationära maskiner

Användningsområde

Plast

Trä

Färg / Lack / Kitt

Metaller

Egenskaper

Binding:

Bakelit

Korntyp:

Korund

Maskiner