MAC-mopp MM 650 aluminiumoxid

Fördelar

Lamellsliphjul med hål. Mycket flexibla lameller slitsade på längden. Speciellt för bearbetning på kraftigt profilerade detaljer. För handmaskiner och stationära maskiner.

Användningsområde

Plast

Trä

Färg / Lack / Kitt

Metaller

Egenskaper

Binding:

Bakelit

Korntyp:

Korund

Maskiner