MAC-mopp-skaft MM 630 aluminiumoxid

Fördelar

Lamellsliphjul med inspänningsskaft och mycket flexibla lameller slitsade på längden, speciellt för bearbetning av kraftigt profilerade detaljer på handmaskiner

Användningsområde

Plast

Trä

Måla / lack / putty

Metaller

Egenskaper

Binding:

Bakelit

Korntyp:

Korund

Maskiner