Filter


Hårdmetallfilar

I vårt stora sortiment av hårdmetallfilar finner du ett brett urval av former och dimensioner, där finns olika huggningar lämpliga för det material du ska arbeta med. Du kan alltid hitta den bäst lämpade hårdmetallfilen som du behöver för att få önskat resultat och livslängd. Låt oss hjälpa dig.

Användningsområde och huggningar:
Hämta översikt här (PDF)