Quick change QMC 411

Fördelar

Självslipande sirkonkorund md hög avverkingsförmåga vid bearbetning av stå och rostfritt stål

Användningsområde

Metaller

Rostfritt stål

Egenskaper

Binding:

Bakelit

Beläggning:

Tät

Korntyp:

Zirkonkorund

Maskiner