quick change SocAtt SC rondell FE

Fördelar

dealisk för borttagning av mycket material vid högt arbetstryck. Både till plana ytor och ytor med konturer.