SA quick change SocAtt rondell A/O SoftEdge

Fördelar

Mycket flexibel rondell för slipning av rundningar och svåråtkomliga ytor. Maximal materialborttagning.