Segmenterade slipband CS 538 Z

Användningsområde

Mineralbaserade material

Egenskaper

Binding:

Bakelit

Beläggning:

Tät

Korntyp:

SiC

Underlag:

Z-Polyester

Maskiner