Segmenterade slipband PS 21 F

Fördelar

Tät beläggning. Stabilt underlag och självslipande zirkonkorund ger längre livslängd med hög slipeffekt, speciellt för rostfria stålytor.

Användningsområde

Stål

Metaller

Rostfritt stål

Egenskaper

Beläggning:

Tät

Binding:

Bakelit

Korntyp:

Zirkonkorund

Underlag:

F-Papper

Maskiner