Slipband papper PS 20 F aluminiumoxid

Fördelar

Tät beläggning och kraftigt, stabilt underlag ger hög avverkningsvolym och lång livslängd vid metallbearbetning

Användningsområde

Stål

Stål

Metaller

Rostfritt stål

Ejjärnhaltig metall

Egenskaper

Beläggning:

Tät

Binding:

Bakelit

Korntyp:

Korund

Underlag:

F-Papper

Maskiner