Slipband papper PS 22 F ACT aluminiumoxid

Fördelar

Tät beläggning ger högre avverkningsförmåga och homogen slipbild vid hårda träslag som t.ex. ek och bok.

Användningsområde

Färg / Lack / Kitt

Plast

Metaller

Icke järnhaltig metall

Trä

Egenskaper

Binding:

Bakelit

Korntyp:

Korund

Beläggning:

Tät

Underlag:

F-Papper

Maskiner