Slipband papper PS 22 F ACT aluminiumoxid

Fördelar

Tät beläggning ger högre avverkningsförmåga och homogen slipbild vid hårda träslag, t.ex. ek, bok

Användningsområde

Metaller

Ejjärnhaltig metall

Måla / lack / putty

Plast

Trä

Egenskaper

Beläggning:

Tät

Binding:

Bakelit

Korntyp:

Korund

Underlag:

F-Papper

Maskiner