Slipband papper PS 24 F ACT kisel

Fördelar

Tät beläggning, stabilt underlag med hårt SiC-korn. För lackerade och spacklade ytor inom träindustrin och speciellt möbelindustrin.

Användningsområde

Trä

Plast

Färg / Lack / Kitt

Egenskaper

Binding:

Bakelit

Beläggning:

Tät

Korntyp:

SiC

Underlag:

F-Papper

Maskiner