Slipband papper PS 24 F ACT kisel

Fördelar

Tät beläggning, stabilt underlag med hårt SiC-korn för lackerade och spacklade ytor inom trä- och speciellt möbelindustrin

Användningsområde

Trä

Plast

Måla / lack / putty

Egenskaper

Beläggning:

Tät

Binding:

Bakelit

Korntyp:

SiC

Underlag:

F-Papper

Maskiner