Slipband papper PS 26 aluoxid antistat

Fördelar

Öppen beläggning och yta med ökad elektrisk ledningsförmåga, tack vare antistatiskt tillsatsämne förhindras elektrostatisk uppladdning. Lång livslängd, speciellt vid mjuka och kådrika träslag.

Användningsområde

Trä

Egenskaper

Binding:

Bakelit

Korntyp:

Korund

Beläggning:

Öppen

Underlag:

F-Papper

Maskiner