Slipband papper PS 61 F aluoxid keramisk

Fördelar

Tät beläggning, stabilt underlag och kontinuerligt självslipande keramikkorn. Perfekt slipband för användare med mycket höga krav på livslängd, avverkning och processäkerhet vid bearbetning av rostfria stålytor.

Användningsområde

Stål

Rostfritt stål

Egenskaper

Beläggning:

Tät

Binding:

Bakelit

Korntyp:

Keramisk korund

Underlag:

F-Papper

Maskiner