Slipband väv CS 329 JF aluoxid Kulex

Fördelar

Slipband med extra lång livslängd med bevarad ytkvalitet. Specialprodukt för torrslipning av lätt och kraftigt profilerade detaljer inom industrin för rostfritt stål

Användningsområde

Stål

Rostfritt stål

Egenskaper

Binding:

Bakelit

Korntyp:

Korund

Underlag:

JF-Bomull

Maskiner