Slipband väv CS 329 JF aluoxid Kulex

Fördelar

Slipband med extra lång livslängd med bevarad ytkvalitet. Specialprodukt för torrslipning av lätt och kraftigt profilerade detaljer inom industrin. För rostfritt stål .

Användningsområde

Stål

Rostfritt stål

Egenskaper

Binding:

Bakelit

Korntyp:

Korund

Underlag:

JF-Bomull

Maskiner