Slipband väv LS 309 J aluminiumoxid

Fördelar

Flexible slipduk för bearbetning av lätta konturer med hög avverkningsförmåga, speciellt inom metallbearbetning.

Användningsområde

Trä

Metaller

Ejjärnhaltig metall

Egenskaper

Binding:

Bakelit

Korntyp:

Korund

Beläggning:

Tät

Underlag:

J-Papper

Maskiner