Slipband väv LS 309 JF aluminiumoxid

Fördelar

Mycket flexibel slipduk för kraftigt profilerade arbetsstycken, ger fina ytor inom metallbearbetning

Användningsområde

Trä

Metaller

Ejjärnhaltig metall

Egenskaper

Binding:

Bakelit

Korntyp:

Korund

Beläggning:

Tät

Underlag:

JF-Bomull

Maskiner