Slipband väv LS 309 JF aluminiumoxid

Fördelar

Mycket flexibelt slipband för kraftigt profilerade arbetsstycken. Ger fina ytor inom metallbearbetning

Användningsområde

Trä

Metaller

Icke järnhaltig metall

Egenskaper

Beläggning:

Tät

Binding:

Bakelit

Korntyp:

Korund

Underlag:

JF-Bomull

Maskiner