Slipband väv/polyester GX 533 JF

Användningsområde

Plast

Metaller

Mineralbaserade material

Titanium

Ejjärnhaltig metall

Egenskaper

Binding:

Bakelit

Beläggning:

Tät

Korntyp:

SiC

Underlag:

JF-Blended Fabric

Maskiner