Slipband väv/polyester GX 712 JF

Fördelar

Specialband för hårda och värmekänsliga material. Bra anpassning till rader och konturer. Hög processåterhämtning i robotapplikationer tack vare högt rivningsbeständigt tygunderlag.

Användningsområde

Stål

Metaller

Rostfritt stål

Icke järnhaltig metall

Egenskaper

Binding:

Bakelit

Korntyp:

Korund

Beläggning:

Halvöppen

Underlag:

JF-Blended Fabric

Maskiner