Sliprondell PS 21 K zirkonkorund kardbor

Fördelar

Tät beläggning, stabilt underlag och självslipande zirkonkorn av hög kvalitet ger lång livslängd och hög slipeffekt vid bearbetning av metall, i synnerhet rostfritt stål.

Användningsområde

Rostfritt stål

Stål

Metaller

Egenskaper

Binding:

Bakelit

Beläggning:

Tät

Korntyp:

Zirkonkorund

Underlag:

F-Papper

Maskiner