Sliprondell PS 22 F aluminiumoxid

Fördelar

Den täta beläggningen ger en ökad avverkningsförmåga. Förhindrar tidig igensättning.

Användningsområde

Färg / Lack / Kitt

Rostfritt stål

Trä

Plast

Metaller

Egenskaper

Binding:

Bakelit

Korntyp:

Korund

Beläggning:

Tät

Underlag:

F-Papper

Maskiner