Sliprondell PS 22 F aluminiumoxid

Fördelar

Den täta beläggningen ger en ökad avverkningsförmåga. Förhindrar tidig igensättning.

Användningsområde

Färg / Lack / Kitt

Plast

Rostfritt stål

Trä

Metaller

Egenskaper

Beläggning:

Tät

Binding:

Bakelit

Korntyp:

Korund

Underlag:

F-Papper

Maskiner