Slipsvamp SW 501

Fördelar

Mycket lämplig för finbearbetning av ytor.

Användningsområde

Metaller

Plast

Trä

Färg / Lack / Kitt

Egenskaper

Korntyp:

Korund

Beläggning:

Tät

Maskiner