Slipsvamp SW 502

Fördelar

Mycket lämplig för finbearbetning av ytor.

Användningsområde

Plast

Trä

Metaller

Färg / Lack / Kitt

Egenskaper

Beläggning:

Tät

Korntyp:

SiC

Maskiner