Smärgelduk ark KL 361 JF aluminiumoxid

Fördelar

Mycket flexibel kvalitetsslipduk för många olika användningsområden inom den metallbearbetande industrin.

Användningsområde

Plast

Stål

Trä

Metaller

Rostfritt stål

Icke järnhaltig metall

Egenskaper

Beläggning:

Tät

Binding:

Bakelit

Korntyp:

Korund

Underlag:

JF-Bomull

Maskiner