Smärgelduk ark KL 371 X aluminiumoxid

Fördelar

Prisvärd universalprodukt för ytslipning inom metallbearbetning.

Användningsområde

Metaller

Ejjärnhaltig metall

Egenskaper

Korntyp:

Korund

Beläggning:

Tät

Binding:

Lim

Underlag:

X-Bomull

Maskiner