Smärgelduk ark KL 371 X aluminiumoxid

Fördelar

Prisvärd universalprodukt för ytslipning vid metallbearbetning.

Användningsområde

Metaller

Icke järnhaltig metall

Egenskaper

Beläggning:

Tät

Korntyp:

Korund

Binding:

Lim

Underlag:

X-Bomull

Maskiner