Smärgelduk rulle KL 385 JF aluoxid

Fördelar

Mycket flexibel universalprodukt för den metallbearbetande industrin, bra förhållande mellan pris och effekt.

Användningsområde

Metaller

Icke järnhaltig metall

Trä

Plast

Rostfritt stål

Egenskaper

Beläggning:

Tät

Binding:

Bakelit

Korntyp:

Korund

Underlag:

JF-Bomull

Maskiner