Smärgelduk rulle KL 385 JF aluoxid

Fördelar

Mycket flexibel universalprodukt för den metallbearbetande industrin, bra förhållande mellan pris och effekt.

Användningsområde

Metaller

Ejjärnhaltig metall

Trä

Plast

Rostfritt stål

Egenskaper

Binding:

Bakelit

Korntyp:

Korund

Beläggning:

Tät

Underlag:

JF-Bomull

Maskiner